cieplownik-logo

Szkoła Podstawowa nr 7

poświadcza, że:

 Firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 108/2 wykonała na nasze
zlecenie instalacje w budynkach Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu przy
ul. Galileusza 14.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i fachowością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały używane do realizacji inwestycji są najwyższej jakości i nie budzą zastrzeżeń. Firma dysponuje profesjonalnym sprzętem a pracownicy cechują się bardzo dobrą organizacją pracy oraz odpowiednią wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną co przekłada się na terminowe wykonywanie zleceń.

Polecamy firmę RS INSTALACJE jako solidnego wykonawcę w zakresie kompleksowego instalatorstwa elektrycznego.

Zakres robót objętych umową: