Instalacje
odgromowe

Instalacje odgromowe wykonujemy w systemie tradycyjnym. Metoda ta polega na odpowiednim rozmieszczeniu zwodów poziomych, pionowych oraz połączeniu przewodów odprowadzających z uziemieniem.
Ponad to należy połączyć z instalacją odgromową wszystkie wystające części dachu, jak wentylatory dachowe, maszty antenowe, kominy itp. Do zapewnienia trwałego uziemienia niezbędne jest wykonanie uziomu otokowego lub punktowego budynku.

 

Instalacje odgromowe wykonujemy z:

Istnieje również możliwość malowania proszkowego wybranych elementów w kolorze dachówki.