Remtor sp. z o.o. – Przewozy Regionalne Leszno

poświadcza, że:

 Firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 108/2
wykonała instalacje elektryczne w ramach inwestycji pod nazwą:

” Budowa myjni taboru kolejowego wraz z niezbędną przebudową infrastruktury torowej
i budową sieci trakcyjnej na stacji PKP w Lesznie.”
.

Prace zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
ponadto zakończone zostały prawidłowo i z zachowaniem terminu
oraz pozostałych warunków umowy.

Zakres robót objętych umową: