Ataner
budynek wielorodzinny

Wymieniliśmy instalacje odgromowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Poznaniu przy ul. Urbanowskiej. Wymianie podlegały zwody poziome instalacji odgromowej oraz naprężane przewody odprowadzające. Naprawiony został również uziom budynku.

W ramach inwestycji zostały przez nas zaprojektowane oraz wykonane: ​