Emet-Impex – ul. Szamotulska

poświadcza, że:

Firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 108/2 wykoanła na nasze zlecenie instalacje elektryczne w modernizowanym budynku biurowym w Poznaniu.

Wszystkie wyżej wymienione zadania wykonane zostały kompleksowo, z należytą starannością i fachowością. Wysoka jakość wykonanych usług oparta została na materiałach renomowanych producentów a także odpowiednim zapleczu kadrowym i sprzętowym. Prace zostały zakończone przedłożeniem odpowiednich certyfikatów oraz protokołów pomiarowych. Firma wywiązała się również z ustalonego terminu.

Potwierdzam, że firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki jest godnym polecenia partnerem w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres robót objętych umową: