Ciepłownik – osiedle mieszkaniowe w Komornikach

poświadcza, że:

Firma RS Instalacje Wojciech Solecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 108/2 wykonała na nasze zlecenie instalacje elektryczne na realizowanym przez nas osiedlu mieszkaniowym w Komornikach przy ul. Widokowej – 24 lokale w zabudowie szeregowej.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i fachowością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zarówno jakość materiałów jak i sprzętu użytego do realizacji inwestycji jest wysokiej jakości i nie budzi zastrzeżeń.
Zlecenie zostało wykonane zgodnie z umową i w ustalonym terminie.

Polecamy firmę RS INSTALACJE jako solidnego wykonawcę w zakresie instalatorstwa elektrycznego.

Zakres robót objętych umową: