CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Plewiskach przy ulicy Grunwaldzkiej 475


poświadcza, że:

RS INSTALACJE Wojciech Solecki

z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej 108/2
 
wykonał instalacje elektryczne w ramach inwestycji pn.:
” Roboty budowlane polegające na nadbudowie z rozbudową budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29 – III etap”
w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zostały one prawidłowo ukończone.
 
Charakterystyka zakresu robót:

Zakres robót objętych umową: