Budmar Judkowiak – Przeźmierowo

poświadcza, że:

że firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki z Poznania, ul. Hetmańska 108/2 wykonała kompleksowo instalacje elektryczne oraz teletechniczne w nowo budowanej siedzibie firmy.

Wykonując w/w zadanie firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki wykazała się profesjonalnym podejściem do zlecenia, sumiennością i rzetelnością wykonywanych robót. Prace zostały wykonane w terminie oraz zgodnie z warunkami umowy.

Zakres robót objętych umową: