RS Instalacje Elektryczne
Poznań     504 686 958     biuro@rsinstalacje.pl

Siedziba firmy REMTOR

Oświadczamy, że firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki, wykonała kompleksowo roboty elektryczne w budynku biurowo-socjalno-warsztatowym o łącznej powierzchni 866m2 przeznaczonym na siedzibę naszej firmy.

Zakres prac obejmował wykonanie instalacji odgromowych, zasilania obiektu, montaż tras kablowych, instalacji gniazd, oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych, siłowych, montaż rozdzielnic elektrycznych, instalacji oddymiania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji telefonicznych i komputerowych.

Współpracę z firmą RS Instalacje Wojciech Solecki oceniamy bardzo wysoko. Zaangażowanie właściciela, w połączeniu z odpowiednim zabezpieczeniem sprzętowym, wiedzą oraz umiejętnością rozwiązywania pojawiających się problemów, daję gwarancję profesjonalnej realizacji podjętych zobowiązań.

Wysoka jakość wykonywanych robót oraz dopełnianie obowiązków wynikających z umowy w sposób rzetelny, daje gwarancję zadowolenia z usług wykonywanych przez w/w firmę.
Polecamy firmę RS INSTALAJCE Wojciech Solecki jako wykonawcę godnego zaufania, oferującego nowoczesne instalacje i rozwiązania.


Do pobrania: