RS Instalacje Elektryczne
Poznań     504 686 958     biuro@rsinstalacje.pl

Leszno - Przewozy Regionalne

Poświadczenie

Przedsiębiorstwo Remtor sp. z o.o. z siedzibą w Janikowie przy ul. Balonowej 3

poświadcza, że:

Firma RS INSTALACJE Wojciech Solecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 108/2

wykonała instalacje elektryczne w ramach inwestycji pod nazwą:

" Budowa myjni taboru kolejowego wraz z niezbędną przebudową infrastruktury torowej i budową sieci trakcyjnej." na stacji PKP w Lesznie.
Prace zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ponadto zakończone zostały prawidłowo i z zachowaniem terminu oraz pozostałych warunków umowy.

Zakres robót objętych umową:
  • wykonanie projektu instalacji elektrycznych zewnętrznych
  • realizację instalacji elektrycznych zewnętrznych, w tym:
- budowę linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV
- budowę przyłączy elektrycznych 230/400V - 12 szt.
- budowę oświetlenia ulicznego - 24 szt.