RS Instalacje Elektryczne
Poznań     504 686 958     biuro@rsinstalacje.pl

Główny Urząd Statystyczny - Poznań

POŚWIADCZENIE

CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Plewiskach przy ulicy Grunwaldzkiej 475

poświadcza, że:
RS INSTALACJE Wojciech Solecki
z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej 108/2

wykonał instalacje elektryczne w ramach inwestycji pn.:
" Roboty budowlane polegające na nadbudowie z rozbudową budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29 - III etap"
w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zostały one prawidłowo ukończone.

Charakterystyka zakresu robót:
- instalacja oświetleniowa 
- instalacja gniazd wtykowych ogólnych
- instalacja gniazd wtykowych komputerowych
- rozdzielnie elektryczne
- osadzenie puszek podłogowych wraz z podłączeniem gniazd zasilających oraz komputerowych i telefonicznych