RS Instalacje Elektryczne
Poznań     504 686 958     biuro@rsinstalacje.pl

Budynek Ataner

Wymieniliśmy instalacje odgromowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Poznaniu przy ul. Urbanowskiej. Wymianie podlegały zwody poziome instalacji odgromowej oraz naprężane przewody odprowadzające. Naprawiony został również uziom budynku.