RS Instalacje Elektryczne
Poznań     504 686 958     biuro@rsinstalacje.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W zakresie instalacji elektrycznych wykonujemy:

  • zasilania placów budowy
  • przyłącza energetyczne ZKP
  • instalacje zasilania podstawowego i awaryjnego (UPS, AGREGATY)
  • rozdzielnie niskiego napięcia
  • instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V
  • instalacje uziemiające, odgromowe i wyrównawcze
  • iluminacje zewnętrzne obiektów
  • oświetlenie terenów zewnętrznych, dróg, placów
  • pomiary elektryczne